Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

PŘEDPISY O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto předpisy o ochraně soukromí („předpisy o ochraně soukromí“) stanoví, jak Skorpio group s. r. o., IČ: 51 71 1478, se sídlem: Banšelová 24, 821 04 Bratislava, Slovensko ( „Skorpio group“), shromažďuje, zpracovává a uchovává vaše osobní údaje.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAME?

Zpracováváme e-mailovou adresu, kterou nám přímo poskytnete při registraci k odběru novinek. Zpracováváme také informace shromážděné ze souborů cookies. Pomocí cookies sbíráme data, jakým způsobem se dostanete na danou webovou lokalitu, kdy se vrátíte a jaké stránky na dané lokalitě navštívíte. Pro potřeby nákupu a zaslání zboží shromažďujeme osobní údaje kupujících a to v minimální formě, které jsou potřebné k řádnému zpracování objednávky.

PROČ ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE?

E-mailové adresy shromažďujeme, uchováváme a zpracováváme pro účely zasílání pravidelných marketingových sdělení pomocí emailu. Informace získané ze souborů cookies používáme k vyhodnocení efektivnosti naší webové lokality, pro analýzu trendů, správu lokality a oslovení marketingovou nabídkou pomocí retargetingu. Jméno a adresu zpracováváme kvůli řádnému zpracování a odeslání objednávky.

JAKÝM ZPŮSOBEM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE A KDO MÁ K NIM PŘÍSTUP?

Vaše osobní údaje zpracovává „Pavol Škorpík“ na Slovensku. Tyto informace ovšem mohou pro účely správy a hostingu databází uchovávat také služby třetích stran, které sídlí v jiných zemích Evropské unie, případně mimo ni. Vaše osobní údaje nezpřístupníme žádné třetí osobě, pokud to nevyžadují příslušné zákony.

JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje, které používáme pro marketingové účely, uchováme po dobu 10 let. Osobní údaje nezbytné k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu uchováváme po dobu 10 let.

JAK ZAJIŠŤUJEME OCHRANU VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Skorpio group prohlašuje, že přijal všechny vhodná technická a organizační opatření k zajištění osobních údajů před jejich zneužitím a ztrátou a neoprávněným přístupem, úpravou nebo zveřejněním. Pokud vaše osobní údaje nejsou více potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, zvláště pokud odvoláte váš souhlas s jejich zpracováním, zajistíme přiměřené kroky na jejich likvidaci nebo trvalé znemožnění jejich přiřazení k vaší osobě. Skorpio group prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

JAK ZÍSKÁTE PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

Jste oprávněni získat kdykoliv přístup k osobním údajům, které máme o vás shromážděny, jakož i kopii všech takových údajů (pokud je to technicky možné), a kromě několika výjimek, můžete tyto údaje kdykoliv aktualizovat nebo upravit. Pokud si přejete získat přístup ke svým osobním údajům nebo je aktualizovat, kontaktujte nás na: info@smart-zapisniky.sk

JAK SE ODHLÁSIT Z ODBĚRU?

Pokud se chcete odhlásit z odběru novinek a vyškrtnout se z našich kontaktních a marketingových seznamů, můžete tak učinit kdykoliv; stačí nás kontaktovat na: info@smart-zapisniky.sk nebo použít „odkaz na odhlášení z odběru“, který se nachází na konci každých novinek, které přijímáte.

MOHOU SE TYTO PŘEDPISY MĚNIT?

Ano, příležitostně může dojít k aktualizaci těchto předpisů o ochraně soukromí, aby se tak odrazily změny v našich provozních postupech nebo regulační změny. Bez vašeho výslovného souhlasu však neomezíme žádné vaše práva. Veškeré případné změny budou zveřejněny na tomto odkazu, a pokud dojde k závažným změnám, budeme vás informovat prostřednictvím e-mailu.

JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

Pokud máte jakékoliv dotazy, požadavky nebo poznámky, můžete nás kdykoliv kontaktovat na: info@smart-zapisniky.sk

Datum poslední aktualizace: duben 2020

Napiš hledané slovo

Nákupní košík

Žádné produkty v košíku.