Platba, doprava a reklamace

PLATBA

Platba je možná přes platební bránu nebo převodem na účet (údaje pro platbu Vám budou zaslány e-mailem po zpracování objednávky) bez příplatku k dopravě, případně na dobírku s příplatkem 15 Kč.

DOPRAVA

Doručení realizujeme prostřednictvím Slovenské pošty, a.s. za poplatek 95 Kč.

Při objednávkách nad 2000 Kč si za dopravu neúčtujeme.

Standardní doba doručení zboží na skladě je přibližně do 4 pracovních dnů (expedice do 48 hod).

Zboží, které není na skladě, zajišťujeme od dodavatele, přičemž doba dodání je maximálně 20 kalendářních dnů.

V každém případě uděláme všechno pro to, abychom Vám Vaši objednávku doručili co nejdříve.

Osobní odběr není možný.

REKLAMÁCIA

I. Úvodní ustanovení

1.Tento reklamační řád se vztahuje ke kupní smlouvě (dále jen smlouva) uzavřené na základě elektronické objednávky a její akceptace mezi společností Skorpio group s.r.o. a kupujícím, který nakupuje zboží za účelem osobní spotřeby a ne za účelem podnikání, podle podmínek upravených ve Všeobecných obchodních podmínkách internetového obchodu www.smart-zapisniky.sk.

2.Reklamační řád upravuje práva a povinnosti kupujícího při dodání zboží v rozporu se smlouvou, odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího a podmínky uplatnění nároků z vad na zakoupeném zboží.

3. Záruční doba začíná běžet od data převzetí zboží kupujícím. Záruční doba je u veškerého zboží 24 měsíců od data převzetí zboží.

4. Kupující je povinen zboží používat pouze na určený účel a dodržovat známá pravidla, podmínky a návody na používání a ošetřování.

 

II. Vyřízení reklamace

 1. Kupující je povinen prohlédnout zboží, co nejdříve po nabytí vlastnického práva k zakoupenému zboží. Oznámení o zjištěných závadách musí kupující oznámit společnosti Skorpio group s.r.o. písemně na adresu Skorpio group s.r.o. nebo e-mailem na info@smart-zapisniky.sk ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné závady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují.
 2. Kupující je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu, okamžitě a neprodleně, ihned po zjištění vady.
 3. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, v důsledku které nemůže být zakoupený výrobek řádně používán nebo může být používán jen částečně, a lze tuto vadu odstranit, má kupující právo na jeho bezplatnou opravu.
 4. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby mohl být výrobek řádně používán jako výrobek bez vady a v případech stanovených příslušným právním předpisem, má kupující právo na výměnu výrobku nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 5. Prodávající odpovídá za vady, které na zboží vzniknou během záruční doby, ne však za vady:
 6. a) které kupující způsobil sám,
 7. b) o kterých kupující věděl před převzetím zboží,
 8. c) vzniklé v důsledku opotřebení zboží, způsobeném běžným používáním, nesprávným ošetřováním, nesprávným či nadměrným používáním nebo po uplynutí doby životnosti zboží.
 9. Reklamaci lze uznat jako oprávněnou pouze v případě prokázání následujících skutečností:
 10. a) jestliže se vada vyskytla v záruční době; za účelem prokázání této skutečnosti předloží kupující doklad o koupi zboží, na kterém je uveden datum prodeje a typ výrobku,
 11. b) pokud nebude kterákoli z uvedených podmínek řádně splněna, nebude reklamace zboží uznána jako oprávněná.

 

III. Způsob uplatnění reklamace

 1. Reklamaci uplatňuje kupující písemně na adresu Skorpio group s.r.o. nebo emailem na info@smart-zapisniky.sk (nezapomeňte uvést své jméno, adresu, celý název reklamovaného zboží a přiložit kopii dokladu o koupi (faktura).
 2. Reklamované zboží kupující následně doručí společnosti Skorpio group s.r.o. na vlastní náklady a riziko. Zboží zaslané na dobírku společnost Skorpio group s.r.o. nepřevezme.
 3. K reklamovanému zboží je třeba doložit platný doklad o koupi zboží.
 4. Pro správné posouzení reklamace musí být reklamované zboží kompletní, čisté, v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.
 5. Po doručení zboží společnost Skorpio group s.r.o. zašle kupujícímu doklad o reklamaci a o způsobu jejího vyřízení.
 6. Oprávněné reklamace společnost Skorpio group s.r.o. vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit.
 7. Pokud dojde k výměně zboží za nové, začne běžet záruční doba na nové zboží od převzetí nového zboží

 

IV. Zvláštní ustanovení

 1. Na reklamaci zboží se vztahují ustanovení občanského zákoníku, zákona o ochraně spotřebitele a zákona č. 108/2000 Sb. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů.
 2. Tento reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené v internetovém obchodě www.smart-zapisniky.sk.
 3. Reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 4. 2020.

Napiš hledané slovo

Nákupní košík

Žádné produkty v košíku.